Ondernemersbezoeken

Sinds 2008 kennen we voor de ondernemers / directies van de IGE leden de zeer succesvolle activiteit “Ondernemersbezoeken”. Sinds 2015 e.v doen we dit samen met bovengenoemde ondernemersverenigingen, waarbij er in 2018 52 enthousiaste ondernemers hebben deelgenomen!
De Groepen worden telkens samengesteld uit een 6 á 7 tal leden, die elkaars bedrijven bezoeken (frequentie 1 x per 6-8 weken / tijdstip van 17.00u tot plm 19.00u, in principe op maandagavond, maar per groep uiteindelijk zelf te bepalen).

Doelstelling: elkaars bedrijven bezoeken, leren kennen én als collega ondernemers op collegiale (waar gewenst vertrouwelijke) wijze informatie uit te wisselen en/of thema’s te bespreken.

Met deze ondernemersactiviteit stimuleren we ook het verdere “Kempische samenwerken” tussen de ondernemersverenigingen en hun leden. De groepsindeling vindt plaats over de vijf OV’n, dit ook om een eventuele eerdere overlap van bezochte bedrijven (zoveel mogelijk) te voorkomen!

In september 2019 zullen we weer een start maken met de nieuwe ronde. IGE zal, namens de besturen, de algehele coördinatie van deze activiteit voor haar rekening nemen. De ervaringen met de ondernemersbezoeken zijn uitermate positief. Het succes van de groepen wordt samen bepaald, door een goede strakke planning/afspraken én door elkaars “gastheerschap” te waarderen en initiatieven te nemen.

Wij nodigen u hiermede van harte uit, om u aan te melden voor de “Ondernemersbezoeken OBGB / OVBRM / BOC (POB) / OIC / IGE 2019”. Dit graag via de mail direct gericht aan het secretariaat van IGE: secretariaat@industriegroepeersel.nl .

Gaarne aanmelden per mail vóór 1 september a.s. onder duidelijke vermelding van:
Naam bedrijf, naam deelnemer; functie deelnemer, branche, e-mailadres ėn GSM nr.

In september zullen we de groepen gaan samenstellen en nader informeren. Per groep zal één persoon gevraagd worden om als 1e aanspreekpunt van de groep te fungeren en de eerste bijeenkomst te organiseren. Deze vindt in principe plaats op maandag 30 september 2019.
Van belang is te melden dat de ondernemersbezoeken bij de bedrijven laagdrempelig mogen blijven, dit zowel in tijdsbesteding als in kosten (catering: eenvoudige broodjes / koffie / thee / fris).
Graag zien we jullie aanmeldingen vóór 1 september a.s. tegemoet. Dit geldt uiteraard ook voor de collega ondernemers die al eerder hebben deelgenomen.


Belangrijke links

Agenda

Bekijk de volledige agenda

Bestuursvergaderingen


Nieuwe leden

Van Geffen electrotechniek
Areven Vastgoedontwikkeling
Becx Verhuur BVshadow