KVO/Politie/Calamiteiteninfo

Meldadressen

In het kader van KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) is in overleg en in samenwerking met de gemeente Eersel, de Politie en de Brandweer op deze website een overzicht gegeven van meldadressen.


Urgente of dringende zaken voor politie, brandweer en ambulance Tel.: 1 1 2


Gemeente Eersel

Integrale veiligheid, maatregelen publieke domein.
m.vangils@eersel.nl - Tel.: 0497-53 13 79

Brandweer

Brandpreventie, veiligheidsinspectie, preventie, calamiteiten, etc.
chielvangestel@vrbzo.nl - Tel.: 040-2203148
benvanotterdijk@vrbzo.nl - Tel.: 040-2203203

Politie Brabant Zuid-Oost

Criminaliteit en criminaliteitspreventie
(zoals inbraken, fraude, verkeer, verdachte situaties, preventieve maatregelen)
Operationeel Expert GGP Wijkzorg i.o. Gemeente Eersel:
eric.brom@politie.nl - Tel: 0900-8844
Wijkagenten:
Robert.hendrix@politie.nl - Tel: 0900-8844Eersel: Centrum, Oost, Noordwest en Industrieterreinen en Steensel
Dionne.Janssen@politie.nl - Tel: 0900-8844 Eersel: Centrum, Oost, Noordwest en Industrieterreinen en Steensel.
jos.vosters@politie.nl - Tel: 0900-8844Eersel: Wintelre, Knegsel en Vessem.
MELDING VIA INTERNET:
www.politie.nl

WILT U BIJ DE POLITIE EEN AANGIFTE DOEN? DOE DIT DAN SCHRIFTELIJK (via de link hierboven).
Een TELEFONISCHE MELDING is GEEN AANGIFTE.

Systeembeheer, Terreinbewaking

Technische storingen aan slagbomen en camera's van terreinbewaking
Jeroen Heesters: beveiliging@markhorstelektro.nl - Tel.: 0497-51 40 64

IndustrieGroepEersel

Collectieve zaken voor integrale veiligheid, communicatie met leden IGE, etc
Bert van Raay, coördinator IGE: secretariaat@industriegroepeersel.nl - Tel.: 0497-51 64 25

Voorkom drugsdelicten in uw (bedrijfs)pand

Wanneer u een (bedrijfs)ruimte verhuurt, wees dan alert op wie uw huurder wordt. U kunt slachtoffer worden van personen die uw (bedrijfs)pand misbruiken voor de productie en/of opslag van drugs. Een actueel fenomeen binnen bijvoorbeeld de hennepteelt is het huren van leegstaande panden op bedrijfsterreinen. Als pandeigenaar wilt u graag zo snel mogelijk een huurder. Criminelen springen op die behoefte in, huren uw (bedrijfs)pand onder valse voorwendselen en laten u met de schade zitten.

Uw risico’s
Verhuurt u (een deel van) uw (bedrijfs)pand? Wees uzelf dan bewust van de risico’s. Teelt de huurder bijvoorbeeld hennep in uw pand, dan kunt u daarvoor verantwoordelijk worden gesteld. Zelfs als u nergens vanaf wist. Een hennepplantage in een (bedrijfs)pand zorgt daarnaast voor aanzienlijke schade die tot in de tienduizenden euro’s kan oplopen. Denk bijvoorbeeld aan doorgebroken (draag)muren, gaten in het dak, waterschade en brandschade. Daarnaast is het mogelijk dat u opdraait voor de kosten van illegaal afgetapte elektriciteit of water en het opruimen van de kwekerij. Daarnaast kan de gemeente bij de vondst van een handelshoeveelheid soft- en/of harddrugs overgaan tot de (tijdelijke) sluiting van uw pand op grond van artikel 13b van de Opiumwet (Damoclesbeleid).

Voorkomen
 Laat de verhuur van uw bedrijfspand bij voorkeur regelen door een erkende makelaar;
 Zorg voor een ondertekend contract;
 Het is belangrijk dat u te allen tijde contact kunt opnemen met de huurder (telefoonnummer);
 Vraag om het originele identiteitsbewijs, géén kopie! Maak zelf een kopie van het originele identiteitsbewijs;
 Controleer het identiteitsbewijs op echtheid via de Dutch ID app via Apple of Google;
 Controleer of de foto van het identiteitsbewijs overeenkomt met de eventuele huurder;
 Controleer of degene die gescreend is, dezelfde persoon is als degene die de sleutel haalt en het contract tekent;
 Laat de huurder zelf het elektriciteitscontract sluiten en vraag daar een kopie van;
 Controleer of het BSN-nummer en het rekeningnummer op alle documenten hetzelfde zijn;
 Accepteer nooit contante betalingen en/of stortingen;
 Neem in het huurcontract op dat u periodiek komt inspecteren (elk kwartaal is een goed uitgangspunt) en doe regelmatig een controle.
Extra – in het geval van een bedrijf:
 Kijk of het bedrijf over een website beschikt;
 Vraag naar een eerder uittreksel van de Kamer van Koophandel en kijk naar bijzonderheden (datum inschrijving, naam ondernemer etc.).

Tips voor herkenning
 Stankoverlast door een sterke, vreemde geur (zoals bij een coffeeshop);
 Voortdurend geluid van afzuiginstallaties;
 Extra ontluchtingspijpen in of op het dak, roosters op opmerkelijke plekken aan de gevel of het dak;
 Tocht (een sterke aan- en afvoer van lucht);
 Warmte- of vochtafgifte (warme/vochtige muren, vloeren en plafonds);
 Een onbesneeuwd dak na sneeuwval;
 Condensvorming op de ramen;
 Stroomstoring (knipperende lampen);
 Kunstlicht (gloed van felle lampen die altijd branden);
 Bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen;
 Criminele activiteiten in uw buurt (onderbuik gevoel);
 Onduidelijk of een pand gebruikt wordt (in combinatie met andere signalen);
 Installatie camera’s of beveiliging bij leegstaande panden;
 Dichtgemaakte ramen (rolluiken, folie).
Melden
Mede dankzij (anonieme) meldingen uit de buurt worden door de politie onder andere hennepkwekerijen geconstateerd.
Treft u drugs gerelateerde activiteiten aan, of hebt u het vermoeden hiervan? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of met de gemeente via gemeente@eersel.nl
Wilt u liever anoniem blijven? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.shadow