Projecten

Beveiliging

Op de industrieterreinnen de Haagdoorn en Meerheide is een uniek camerabewakingssysteem opgezet, dat in combinatie met interne bedrijfsbeveiligingssystemen heeft geleid tot het feit dat er vrijwel geen inbraken meer plaats vinden bij deelnemende bedrijven. Ook voor het industrieterrein Meerheide III is een dergelijk systeem in voorbereiding.
Iedere ondernemer binnen het werkgebied van de camera's kan deelnemen aan dit project. Mogelijkheden en voorwaarden zijn in een aparte brochure "Beveiliging" beschreven.

Website

www.industriegroepeersel.nl
De website biedt informatie over en voor ondernemers en wordt regelmatig geactualiseerd.

Bewegwijzering

Bij de ingangen van de bedrijfsterreinen zijn/worden verwijzingsborden geplaatst en onderhouden.

Integraal veiligheidsbeleid

Hierbij worden aspecten als brandweer, rampenbestrijding, bedrijfshulpverlening, AED apparatuur, verwijzing naar verbandmiddelen, en dergelijke georganiseerd.

Milieuaspecten

In dit project wordt onderzocht in hoeverre gemeenschappelijke afvalverwijdering en gezamenlijke inkoop van energie tot economisch nut van de ondernemers kan zijn.


Belangrijke links

Agenda

Bekijk de volledige agenda

Bestuursvergaderingen


Nieuwe leden

De Backenders
Solar Crew
Stone Natural Classshadow