Communicatie

Middelen

Om de onderlinge informatie-uitwisseling te bevorderen gebruikt de stichting de volgende communicatiemiddelen:

Website op internet:
Deze website in opbouw zal de komende tijd worden uitgebreid en zal mede dienen voor onderlinge informatie-uitwisseling.

E-mail:
Er wordt naar gestreefd alle onderlinge correspondentie via e-mail te laten verlopen.

Overleg

Het bestuur heeft als belanghebbende groepering gestructureerd overleg met:

De gemeente Eersel:
De gemeente heeft een bedrijvencontactfunctionaris als intermediair tussen de stichting en het gemeentebestuur. Deze functionaris zorgt voor een goede afstemming tussen de diverse gemeentelijke afdelingen met de belangen van de ondernemers-deelnemers. Hierbij kan worden gedacht aan het reclamebeleid, parkeren, gronduitgifte, verkeersaspecten, enz.

Politie en Brandweer:
Gestructureerd overleg vindt plaats inzake verkeersaspecten, beveiliging en bewaking, rampenbestrijding, enz.

Provinciale overheid:
Voor de wegenstructuur, verbetering provinciale weg, verkeersstromen, verkeerslichten, enz.

Belangrijke links

Agenda

Bekijk de volledige agenda

Bestuursvergaderingen


Nieuwe leden

De Backenders
Solar Crew
Stone Natural Classshadow